Tento dokument osvětluje postupy, které uplatňujeme při využívání a zpracování Vašich osobních dat, která jste nám svěřili. Obsahuje rovněž důležité informace týkající se způsobu, jakým nás můžete kontaktovat ohledně dotazů týkajících se Vašich osobních údajů. Jsme připraveni zodpovědět veškeré Vaše otázky týkající se této problematiky.
 

Identifikační a kontaktní údaje zpracovatele dat

Firma / jméno a příjmení:  Alexandr Will s.r.o.
Sídlo:  Hřbitovní 1311, 330 23 Nýřany
IČO:  29164443
E-mail:  alexandr@alexandrwill.cz

Typy shromažďovaných osobních údajů

Naše společnost shromažďuje osobní údaje pouze za účelem zajištění komunikace s uživateli našeho webu nebo v rámci plnění smluvních závazků. Tyto údaje zahrnují jméno, příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, e-mail a platební informace v závislosti na způsobu platby.
 

Účel zpracování osobních dat

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem efektivní komunikace s uživateli našeho webu a pro plnění smluvních povinností. Zpracování slouží následujícím účelům:

 • Informace o nových produktech a službách.
 • Realizace poskytované služby.
 • Oznamování stavu objednávek.
 • Doručení objednaného zboží.
 • Zpracování reklamací.

Pro účely marketingové komunikace, jako jsou informace o slevách, speciálních akcích a novinkách, je vyžadován Váš výslovný souhlas. Tento souhlas je udělen vyplněním přihlášky k odběru e-mailů nebo potvrzením na základě předchozí objednávky služby či produktu.
 

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas. Postup k odvolání najdete v každém newsletteru, nebo se můžete obrátit na výše uvedený kontaktní e-mail.
 

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Naše webové stránky jsou propojeny s aplikacemi třetích stran, které dále zpracovávají shromážděná data pro své specifické účely. Úplný seznam těchto aplikací naleznete v následující tabulce:

Název služby Data Účel Typ souhlasu
Facebook Cookies, anonymní data o chování a zájmech skupiny. Oprávněné zájmy správce. Opt-out, není nutný souhlas.
Google analytics Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Analýza anonymních dat. Není nutný souhlas.
Google Adwords Cookies, Anonymní údaje o používání webu. Optimalizace kampaní na základě anonymních dat. Není nutný souhlas.
Mailchimp E-mail Správa a odeslání e-mailové komunikace. Oprávněné zájmy správce, souhlas zákazníka.
Smartsupp Cookies, Anonymní informace o chování na stránce. Analýza dat o chování zákazníka na stránce. Není nutný.

V rámci aplikací třetích stran shromažďujeme informace o vašem zařízení. Tato data jsou anonymní a neumožňují vaši osobní identifikaci. Používají se výhradně pro statistické účely a analýzy.
 

Používání cookies

Náš web využívá cookies třetích stran pro shromažďování anonymních informací o návštěvách. Tyto informace mohou být využity pro analytické či marketingové účely. Veškeré údaje uchovávané v cookies jsou anonymní a nelze je automaticky sledovat bez vašeho souhlasu. Používáme systém opt-in, což znamená, že cookies sledujeme pouze po obdržení vašeho výslovného souhlasu.
 

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů

Náš poskytovatel implementoval řadu technických a organizačních opatření k zajištění, že nedojde k neautorizovanému nebo náhodnému přístupu, změně, zničení, ztrátě, neautorizovanému přenosu nebo jinému zneužití vašich osobních údajů. Tato opatření zahrnují:

 • Anonymizaci osobních údajů.
 • Obnovení dostupnosti a přístupu k osobním údajům v případě fyzických či technických incidentů.
 • Pravidelné testování a hodnocení účinnosti zavedených opatření.
 • Víceúrovňový firewall a antivirovou ochranu.
 • Šifrování dat při jejich přenosu.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro autorizované osoby.
 • Fyzické zabezpečení serverů uložených v serverovně.

Kontrola poskytnutých osobních údajů

Pro ověření, jaké vaše osobní údaje jsou v našem držení, nebo pokud si přejete vaše údaje odstranit, prosím, kontaktujte našeho pověřence na výše uvedeném kontaktním e-mailu.
 

Obecná ustanovení

 1. Zákazník poskytuje osobní údaje dobrovolně a souhlasí s jejich dalším poskytnutím třetím stranám pod podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány jak v elektronické formě, tak i v tištěné podobě.
 3. V případě, že máte podezření na nezákonné zpracování vašich osobních údajů, máte právo požádat o vysvětlení nebo požadovat odstranění nesrovnalostí.
 4. Při vyžádání informací o zpracování vašich osobních údajů, poskytneme tyto informace po obdržení vaší písemné žádosti.
 5. Naše společnost je registrovaným správcem osobních údajů a zabezpečuje je proti zneužití v souladu s platnými zákony.
 6. Případné pochybení nebo zneužití osobních údajů lze hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů.